• Susam_005.png
  • Susam_003.png
  • Susam_002.png
  • Susam_006.png
  • Susam_001.png
  • Susam_004.png

I 2004 blev SUSAM stiftet sammen med Sønderjysk Elitesport A/S - med det formål at samle landsdelens virksomheder i et fælles indkøbssamarbejde.

SUSAM er et aktieselskab dannet af en række større sønderjyske virksomheder, som gennem netværk og samarbejde udnytter hinandens kompetencer og styrker, så alle opnår de bedste vilkår.

SUSAM tænker i netværksstrategier og ved, at sammen kan vi gøre mere. Med åbenhed, tillid og ærlighed tænker vi stort og holder det enkelt. På den måde kan alle bruge ressourcerne der, hvor de gør mest gavn.

Idéen bag SUSAM er, at langt den største del af de opnåede besparelser kanaliseres tilbage til medlemsvirksomhederne, mens en mindre del tilføres elitesporten i Sønderjylland. Synergien mellem erhvervslivet og elitesporten er således vigtig for os.